5 NATUURGERICHTE PRINCIPES

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat wij , u als cliënt op een holistische wijze benaderen. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Ons lichaam bestaat , net zoals alles om ons heen, uit energievelden. Door ons denkpatroon bij bepaalde ervaringen en door onderdrukte en onverwerkte emoties kunnen blokkades ontstaan in deze energiebanen, waardoor de samenwerking van de verschillende organen kan worden verstoord.

Met onze geheel veilige softlaser kunnen wij energie sturen naar die cellen die het op dit moment nodig hebben om zelf via biocellulaire stofwisseling de kwaal op te lossen. Elders op onze site kunt u uitgebreid lezen over deze ziekenhuis softlaser